Reference

Nákup pozemku:

  • Zajistíme veškeré právní služby ohledně nákupu pozemků
  • Při nákupu pozemku pomůžeme s výběrem  nejvýhodnější  hypotéky
  • Orientaci ve stavebních regulativech Města Třeboň
  • Zajištění architekta
  • Projektovou dokumentaci
  • Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • Výhodné financování stavby
  • Po konzultaci doporučíme kvalitní a osvědčenou stavební firmu.
  • Stavební dozor, včetně kolaudace
  • Vysazování a pozdější údržbu zahrad
Reference V roce 2018 bylo vybudováno ZTV Třeboň, etapa TR1, jejímž investorem byla společnost Pozemky Třeboň s.r.o. V tomto developerském projektu bylo předáno klientům celkem 13 stavebních parcel. V současné době již probíhá výstavba rodinných domů. Kvalitní výstavbou a zároveň dodržením všech podmínek stanovených ze strany Městského úřadu Třeboň a dotčených státních orgánů, bylo možné ihned po kolaudaci zahájit výstavbu rodinných domů. K realizaci TR1 bylo nutné vybudování splaškové kanalizace napojené na centrální městkou splaškovou kanalizaci a založením nové dešťové kanalizace vyústěné do přilehlého rybníku. Vybudování nových kanalizací bylo velmi náročnou a nákladnou akcí, neboť v dané lokalitě žádná kanalizace nebyla, přičemž regulační plán Města Třeboň jasně stanoví podmínku připojení nových objektů na uvedené kanalizace. I přes některé technické problémy se podařilo obě kanalizace vybudovat a zajistit tak možnost výstavby TR1. Etapa TR1 byla po dlouhé době jediným uceleným developerským projektem v Třeboni za účelem realizace staveních pozemků pro rodinné domy. Na etapu TR1 stavebně navazuje etapa TR2, která poskytne zájemcům dalších 21 stavebních pozemků.